Chang Fat Chun (17013)

主頁 / 捐款 / Chang Fat Chun
捐款期限已過
籌款進度 我們的籌款目標 HK$1000.00

已籌得: $250.00

目標: $1000.00

25% Complete
最近捐贈記錄
HKD: $250.00 由: Ngai Jimmy 日期: 2017/01/17
給Chang Fat Chun的信息
由: Ngai Jimmy ( 日期: 2017-01-17 23:11:41 )
Go Go Go...if less than 45 mins, Double :)