NG WING HUNG (17011)

主頁 / 捐款 / NG WING HUNG
捐款期限已過
籌款進度 我們的籌款目標 HK$1000.00

已籌得: $971.00

目標: $1000.00

97.1% Complete
最近捐贈記錄
HKD: $167.00 由: Chan dicky 日期: 2017/02/03
HKD: $100.00 由: Chow Tsui Ling 日期: 2017/02/03
HKD: $100.00 由: Mak Wilson 日期: 2017/02/03
HKD: $100.00 由: 羅 慧芝 日期: 2017/02/02
HKD: $100.00 由: WONG SIU CHEUNG Harrison 日期: 2017/02/02
HKD: $104.00 由: Yau Connie 日期: 2017/02/02
HKD: $300.00 由: Chan Connie 日期: 2017/01/27
給NG WING HUNG的信息
由: Mak Wilson ( 日期: 2017-02-03 09:03:45 )
John Go for it
由: 羅 慧芝 ( 日期: 2017-02-02 23:20:14 )
盡力而為,為慈善, 支持你。
一定跑到終點。。Yeah